Általános Szerződési Feltételek

Első vásárlása előtt regisztrálnia kell. Kérjük pontos, létező adatokat adjon meg. A regisztrációval Ön a szerzódéses feltételeinket elfogadja!

A szerződés tárgya az AVDVD Varga Kft által forgalmazott termékek. A szerződés nyelve: magyar.

Az AVDVD Varga Kft  -a legjobb tudomása szerint- csak eredeti, jogtiszta termékeket forgalmaz. Ezekre a kiadók - a jogszabályoknak megfelelően - garanciát vállalnak. Az egyes termékek főbb jellemzőit a termék mellett feltüntettük. A feltüntetett adatokat a kiadók, partnerek adatbázisaiból vettük át, azok tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt, azok helyességéért, esetleges félreértelmezésükért felelősséget nem vállalunk. Ha kétsége van, vagy valamit nem ért, vagy nem talál, kérjük megrendelése előtt tájékozódjon, kérdezzen! Az adatbázisunkban szereplő képek a valóságtól eltérhetnek. Valamennyi termékünk új, az egyes kiadók, gyártók gyakorlatának megfelelően csomagolt (fóliázott), vagy nem csomagolt.

Vételár: a termék ára, a terméklapon feltüntetett bruttó ár. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Szállítás, szállítási határidők. Az egyes termékek adatlapján a megrendelő láthatja, hogy egy termék raktáron van-e. Azon termékek beszerzését, melyek nincsenek raktáron at Ön megrendelését követően indítjuk el és időigénye elsősorban nem rajtunk múlik. Jellemzően 2-4 hét. Amennyiben Önnek konkrét határidőre van szüksége egy termékre, kérjük előzetesen érdeklődjön!

Szállítás postán, ajánlott levélként, a mindenkori postai díjszabás szerint, vagy futárszolgálat útján, annak mindenkori díjszabása szerint.

Személyes átvétel Debrecen belvárosában (Kossuth tér)  lehetséges.

Amennyiben egy küldeményt sérűlten kap kézhez, a postával, vagy futárral vetessen fel jegyzőkönyvet és jelezze felénk!

Fizetés: fizetés átutalással, az AVDVD Varga Kft. 10918001-00000027-49480008 sz. számlájára. Megrendelése után,e-mail üzenetet fog kapni amikor a megrendelt termék(ek) kész(ek) a postázásra. Ekkor kérjük a vételár és a szállítási költség átutalását is. Utaláskor a közlemény rovatban a rendelés számát, felhasználói nevét tüntesse fel!

Fontos: a vételár készpénzben történő befizetését -annak rendkívüli költségei miatt- nem tudjuk elfogadni!!

Figyelem!

Megrendelésük kézhezvételekor  ellenőrizzék, hogy a csomagolás sértetlen, ill. hogy a csomag tartalma hiánytalan és sérülésmentes! Hiány vagy sérülés esetén vetessenek fel jegyzőkönyvet a postahivatalban, ill. a futárral, mert csak így tudunk a szállítókkal szemben eljárni!

Garancia Hibás teljesítés esetén kifogásáról a legrövidebb idon belül írásban tájékoztassa az  AVDVD Varga Kft -t. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: - elsosorban kicseréljük - ha a cserére nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy a megrendeléstol elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

Az elállás joga A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4.§- ra  alapján Ön a megrendelésének kézhezvételétől számított 15 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ezen szándékát írásban jelezze az AVDVD Varga Kft.   felé.  Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban a megrendelő nevének feltüntetésével saját költségén küldje vissza.  Az Ön által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ön köteles viselni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tartunk. Az elállási vagy felmondási joggal kapcsolatos szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20-29. § rendelkezései állapítják meg.

A jelzett kormányhatározat szerint Ön nem gyakorolhatja a fenti elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást felbontotta.

Az elállási nyilatkozatot mintát lejjebb találja.

 A regisztráció során megadott adatokat cégünk bizalmasan kezeli - figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre -,  harmadik személynek nem adja át. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta. Hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja.

Az oldalainkon megjelenő információk az AVDVD Varga Kft tulajdonát képezik.  Az oldal tartalmát a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célból felhasználni. Az oldalainkon megjelenő információkat partnereink bocsájtották rendelkezésünkre, azok helyességét ellenőrizni nem áll módunkban, így az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

Az AVDVD Varga Kft. nem felel a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események miatt bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a
− a Digalogs.com weboldal használatából, üzemzavarából,
− az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
− az információtovábbítási késedelemből adódó,
− vírusok által okozott,
− szoftver, vagy internetes hálózat hibájából, egyéb technikai hibából eredő,
− vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
Az AVDVD Varga Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani.  A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Kérjük, hogy rendelését -még annak elküldése előtt- ellenőrizze, úgyanúgy a kapott visszaigazolást is. Bármilyen hiba( adatbeviteli hibák, „félrekattintások”, stb.) esetén jelezze azt felénk e-mail, vagy telefon útján.

Jogérvényesítés  Esetleges panaszát írésban (levél, vagy e-mail) teheti meg a feltüntetett elérhetőségeken.

Amennyiben a vásárló panaszát nem tudja a kereskedővel rendezni, fordulhat az alábbi szervekhez:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
4024 Debrecen, Szent Anna u. 36.
Postacím:4002 Debrecen, Pf. 475.
Telefon: 06 52 533-924 Fax: 06 52 327-753
E-mail:  fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu
Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 220.
Telefon: 05 52 517-700 Fax: 06 52 511-422

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Elállási nyilatkozat minta

 

AVDVD Varga Kft részére

Tisztelt Hölgyem / Uram!

 

Alulírott, fogyasztó neve (fogyasztó címe) ezúton kívánom bejelenteni elállási szándékomat.

Dátum napján interneten rendeltem egy termék megnevezése (rendelés/visszaigazolás száma:…). A vételár összeg megadása forint volt, amelyet a rendelés során bankkártyával / a termék átvételekor* ki is fizettem. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdései szerint a fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

A fogyasztó elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a jogszabály szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

 

A terméket dátum megadása szállították ki, azt a mai napon a szerződésben / ÁSZF-ben / rendelés visszaigazolásában* megadott címre visszaküldtem, erről a feladóvevény másolatát csatoltan megküldöm.

 

Kérem, hogy a vételárat haladéktalanul utalják át a bankszámlámra (bankszámla megadása) vagy küldjék meg a címemre

 

Keltezés

 

Tisztelettel:

 

Aláírás

Név

 

 

* Válassza ki az Önre vonatkozó részt, a többit törölje!

A kék színnel jelölt szavak helyére, valamint a kipontozott részre írja be az adatokat!

Kérjük, hogy a jogszabályból tájékozódjon, hogy mely esetekben nem gyakorolható az elállási jog!

Powered By OpenCart
DIGALOGS Webáruház © 2022